آخر و عاقبت ثبت دامنه‌ی ir

در حالی که خیلی از دامنه‌هایirدرخواستی ما (مانند mint.ir، farabankapp.ir و حتی gavha.ir) تایید نشدند، دامنه https://shaparak.ir (فیشینگ shaparak.ir) به راحتی تایید شده و جالبه که برای گواهی اس‌اس‌ال هم نصب کردند و دارند دزدی می‌کنند

shaparak