متاسفانه ما هنوز دنبال قهرمانیم

نماینده مجلس از یک موضوع مهمی صحبت کرده. خود این صحبت یک گام خیلی خیلی بزرگه. برای ماها، برای جامعه‌ی ایران، برای ساختار حکومتی ایران، این قدم خیلی بزرگه. بعد خیلی‌ها به جای تقویت و حمایت و پیشتیبانی و حتی تشویق بقیه به ادامه‌ی این کار، کاملا توهین‌آمیز میگن «پس خودت باید ادامه بدی»! خیلی ساده! هیچ دلگرمی که نمیدن، بی‌ادبانه، می‌خوان اون نماینده، اون فرد، اون آدم، خودش، تک و تنها بره همه کارها رو بکنه. نه تنها دلگرمی‌ای داده نمیشه، نه تنها همکاری‌ای نمیشه که بقیه رو هم برای ادامه‌ی مسیر، تشویق نمی‌کنند. تشویق نمی‌کنند تیم ساخته بشه. تشویق نمی‌کنند و نمگن «آفرین که تا اینجا آمدی، بقیه‌ش رو ما هم هستیم. فلانی! تو هم باید کمک کنی»