یک شخصیت اجتماعی چطور باید حرف بزند؟

چیزهایی که می‌نویسم، فقط برای خودم معتبر هستند.

  1. باید از عبارات و ضرب‌المثل‌ها هر چه کمتر استفاده کند. مثلا روحانی گفته (مگر به کمر اصل ۵۹ قانون اساسی بیل خورده است که از آن استفاده نکنیم). باید می‌گفت اصل ۵۹ می‌تونه راهگشای ما باشه
  2. سعی کند از عبارات کنایی‌شرطی خیلی کم استفاده کند. در مثال بالا، لازم نبود اصلا این عبارت گفته شود. اگر به صورت «اصل ۵۹ می‌تونه راهگشای ما باشه» گفته بشه خیلی بهتر است
  3. باید واضح صحبت کند.