گردشگری

گردشگری و توریسم این نیست که به گردشگر، بدبختی‌ها یا خوشبختی‌هامون رو نشون بدیم. گردشگری اینه که اولا لحظات خوبی رو برای کسی که اومده بسازیم و بعدتر، آنقدر اعتماد به نفس داشته باشیم که بذاریم خودشان هرجایی خواستند بروند چه جاهای زیبا و شیک و عالی و چه جاهای غیر شیک، فقیرنشین یا متوسط‌نشین یا هرجایی که خود گردشگر خواست