مجازات رای ندادن؟

ایران‌وایر از قول یک راننده‌ی تاکسی نوشته من تا به حال ۳ دوره رای ندادم و کاری‌م نکردن. نه بازداشت نه زندان.

خدمت راننده‌ی گرامی‌مون بگم که ما رو هم یکبار بازداشت کردن سر رای دادن بازداشت کردن نه به خاطر رای ندادن